--- Thanh góc ---

Thanh góc tròn

(09/05/2011)

Thanh góc tròn là dạng thanh giấy bảo vệ hai đầu của sản phẩm tránh va chạm hư hỏng sản phẩm

Thanh nẹp góc

(09/05/2011)

Bảo vệ hàng hóa tốt hơn trong quá trình vận chuyển.