--- Pallet 9 chân ---

Pallet 9 chân là loại pallet xúc được 4 chiều tiện lợi khi nâng dỡ hàng