--- Pallet 3 chân ---

Pallet 3 chân xúc được ở cả 2 chiều, giúp cho pallet được cứng cáp và có độ chịu lực cao
Hình ảnh khác